International Trade Office:

Room 1003,Xindadu Mansion, Hongwu Road 239,Nanjing, 210001,China

Tel: 0086-25-84697836

Fax: 0086-25-84697893

Email: njjncn01@njjncn.com

Factory Address:

No.8 ,Longjing Road, Gaochun, Nanjing, 211300,China